Anunţ de promovare în treapta profesională
imediat superioară celei deţinute a personalului contractual
din sectorul bugetar plătit din fonduri publice


Ecologia la firul ierbii
- 2024 -

   Școala Gimnazială “Ion Luca Caragiale”, Baia Mare, Maramureș, vă invită să participați la proiectul educațional județean Ecologia la firul ierbii, adresat tuturor cadrelor didactice din învățământul preuniversitar, precum și preșcolarilor și școlarilor mici.

    Pentru mai multe informaţii accesaţi site-ul proiectului: Ecologia la firul ierbii
Înscriere învățământ preșcolar 2024-2025 

Acte necesare pentru înscriere:

 • copie de pe certificatul de naștere al copilului;
 • copie de pe actele de identitate ale părinților/ reprezentantului legal;
 • alte documente doveditoare care fac obiectul criteriilor generale sau specifice de înscriere și care sunt analizate în timpul procesului de înscriere.
 • adeverință de la medicul de familie în care se menționează că respectivul copil este sănătos clinic;
 • avizul epidemiologic/dovada de vaccinare întocmit conform prevederilor elaborate de Ministerul Sănătății, cu privire la întrarea copilului în colectivitate, eliberat de medicul de familie al copilului.
Vezi mai multe informaţii


Înscriere în clasa pregătitoare 2024-2025


Informaţii:  

Vezi mai multe informaţii


Anunţ post vacant


OLIMPIADA NAŢIONALĂ
LECTURA CA ABILITATE DE VIAŢĂ
Etapa judeţeană - 2024

Rezultate:

Contestații - Citește

    În atenția participanților la OLIMPIADA NAȚIONALĂ „LECTURĂ CA ABILITATE DE VIAȚĂ” – etapa județeană - 
În situația punctajelor egale, se aplică următoarele criterii de departajare

 • Punctajul obținut la S III; 
 • Punctajul obținut la S I.

Subiecte şi bareme:

 • OLAV Gimnaziu 2024 Etapa Judeţeană Nivelul 1 - subiect şi barem
 • OLAV Gimnaziu 2024 Etapa Judeţeană Nivelul 2 - subiect şi barem
 • OLAV Liceu 2024 Etapa Judeţeană Nivelul 1 - subiect şi barem
 • OLAV Liceu 2024 Etapa Judeţeană Nivelul 2 - subiect şi barem

Informaţii:

OLIMPIADA NAŢIONALĂ LECTURA CA ABILITATE DE VIAŢĂ, etapa județeană, va avea loc sâmbătă, 16 martie 2024, la Școala Gimnazială ”Ion Luca Caragiale”, Baia Mare.

Proba scrisă va începe la ora 10:00. Accesul elevilor în săli se va face în intervalul orar 8:30 - 9:30 (conform programării afișate la avizierul unității de învățământ și pe ușile sălilor de clasă). 

Pentru legitimare, elevii vor avea asupra lor carnetul de elev cu fotografie, vizat pentru anul școlar în curs sau cartea de identitate. 

Lucrurile personale (telefoane, genți, etc.) se predau la sala de bagaje: sala 14 ( Parter, intrarea nr. 1), sala 8 (Parter, intrarea nr. 2) sau sala 19  (Etaj I, intrarea nr. 3) înainte de intrarea în sălile de concurs. 

Redactarea lucrării se va face cu pix sau stilou cu cerneală albastră. 

Accesul elevilor în centrul de concurs se va face folosind intrările 1, 2 și 3, conform repartizării în săli. 

Elevii repartizaţi în sălile 13, 55, 56, 57 vor folosi intrarea nr. 1 şi vor preda lucrurile personale în sala 14, parter.

Elevii repartizaţi în sălile 10, 41, 42, 44, 49,50, 51 vor folosi intrarea nr. 2 şi vor preda lucrurile personale în sala 8, parter.

Elevii repartizaţi în sălile 20, 22, 28, 29, 30, 31 vor folosi intrarea nr. 3 şi vor preda lucrurile personale în sala 19, etaj I.


Simulare Evaluare Națională
-anul școlar 2023-2024-

CALENDAR:

5 februarie 2024 Limba şi literatura română – probă scrisă
6 februarie 2024  Matematică – probă scrisă
7 februarie 2024 Limba şi literatura maternă – probă scrisă
23 februarie 2024  Afişarea rezultatelor 


Vezi mai multe informaţii