Evaluarea Națională a elevilor de clasa a VIII-a
-anul școlar 20222-2023-

    Evaluarea Națională pentru elevii clasei a VIII-a (EN VIII) reprezintă modalitatea de evaluare externă sumativă a competențelor dobândite pe parcursul învățământului gimnazial. Examenul se desfașoară, anual, într-o singură sesiune. Atât candidații proveniți din învățământul de stat, cât și cei din învățământul particular au dreptul sa susțină examenul fără taxă.

CALENDAR:

6-9 iunie 2023 Înscrierea la evaluarea națională
9 iunie 2023 Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a
19 iunie 2023  Limba şi literatura română – probă scrisă
21 iunie 2023 Matematică – probă scrisă
22 iunie 2023  Limba şi literatura maternă – probă scrisă
28 iunie 2023 Afișarea rezultatelor înaintea contestațiilor (până la ora 14:00)
28 – 29 iunie 2023  Depunerea contestaţiilor: 28 iunie între orele 16:00 – 19:00; 29 iunie între orele 08:00 – 12:00
29 iunie – 4 iulie 2023 Soluționarea contestaţiilor
4 iulie 2023  Afişarea rezultatelor finale după soluționarea contestaţiilor


Site-ul dedicat publicării rezultatelor este http://evaluare.edu.ro

Modele de subiecte: http://subiecte.edu.ro/2022/evaluarenationala/modeledesubiecte/ 

Cadru normativ: 

  • Ordinul nr. 4730 din 18.08.2022 privind aprobarea programelor pentru susținerea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII vizualizare
  • Metodologia de organizare și desfășurare a Evaluării Naționale pentru elevii clasei a VIII-a (valabilă din 2010) vizualizare

Informații oferite pe site-ul M.E

Informații oferite pe site-ul I.S.J. Maramureș.