Evaluarea Națională a elevilor de clasa a VIII-a
-anul școlar 20222-2023-

    Evaluarea Națională pentru elevii clasei a VIII-a (EN VIII) reprezintă modalitatea de evaluare externă sumativă a competențelor dobândite pe parcursul învățământului gimnazial. Examenul se desfașoară, anual, într-o singură sesiune. Atât candidații proveniți din învățământul de stat, cât și cei din învățământul particular au dreptul sa susțină examenul fără taxă.

CONTESTAȚIILE la examenele de Evaluare Națională pentru elevii claselor a VIII-a se pot depune la secretariatul unității sau online. Candidaţii care optează pentru varianta online vor transmite cererea de contestație completată, semnată de candidat și părinte / reprezentant legal și scanată la adresa de e-mail: scoalailcaragiale@yahoo.com. Pentru contestațiile depuse online, vă rugăm să atașați și o poză a CI al părintelui și al elevului. Dacă elevul nu are CI, atunci veți atașa o poză  a carnetului de elev cu poză!

ATENȚIE!!! Candidații și părinţii/reprezentanţii legali care depun contestații își asumă faptul că au luat cunoştinţă că nota acordată ca urmare a soluţionării contestaţiei poate modifica, după caz, nota iniţială, prin creştere sau descreştere şi reprezintă nota finală obţinută de candidat la proba respectivă, care nu mai poate fi modificată.

INFORMAȚII pentru elevi vizualizare

CALENDAR:

6-9 iunie 2023 Înscrierea la evaluarea națională
9 iunie 2023 Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a
19 iunie 2023  Limba şi literatura română – probă scrisă
21 iunie 2023 Matematică – probă scrisă
22 iunie 2023  Limba şi literatura maternă – probă scrisă
28 iunie 2023 Afișarea rezultatelor înaintea contestațiilor (până la ora 14:00)
28 – 29 iunie 2023  Depunerea contestaţiilor: 28 iunie între orele 16:00 – 19:00; 29 iunie între orele 08:00 – 12:00
29 iunie – 4 iulie 2023 Soluționarea contestaţiilor
4 iulie 2023  Afişarea rezultatelor finale după soluționarea contestaţiilor


Site-ul dedicat publicării rezultatelor este http://evaluare.edu.ro

Modele de subiecte: http://subiecte.edu.ro/2022/evaluarenationala/modeledesubiecte/ 

Cadru normativ: 

  • Ordinul nr. 4730 din 18.08.2022 privind aprobarea programelor pentru susținerea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII vizualizare
  • Metodologia de organizare și desfășurare a Evaluării Naționale pentru elevii clasei a VIII-a (valabilă din 2010) vizualizare

Informații oferite pe site-ul M.E

Informații oferite pe site-ul I.S.J. Maramureș.