Evaluarea Națională a elevilor de clasa a VIII-a
-anul școlar 2023-2024-

    Evaluarea Națională pentru elevii clasei a VIII-a (EN VIII) reprezintă modalitatea de evaluare externă sumativă a competențelor dobândite pe parcursul învățământului gimnazial. Examenul se desfașoară, anual, într-o singură sesiune. Atât candidații proveniți din învățământul de stat, cât și cei din învățământul particular au dreptul sa susțină examenul fără taxă.

CALENDAR:

11-14 iunie 2024  Înscrierea la evaluarea națională
14 iunie 2024 Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a
25 iunie 2024  Limba şi literatura română – probă scrisă
27 iunie 2024 Matematică – probă scrisă
28 iunie 2024  Limba şi literatura maternă – probă scrisă
3 iulie 2024 Afișarea rezultatelor înaintea contestațiilor (până la ora 14:00)
3 – 4 iulie 2024  Depunerea contestaţiilor: 3 iulie între orele 16:00 – 19:00; 4 iulie între orele 08:00 – 12:00
4 iulie – 9 iulie 2024 Soluționarea contestaţiilor
9 iulie 2024  Afişarea rezultatelor finale după soluționarea contestaţiilor


Site-ul dedicat publicării rezultatelor este http://evaluare.edu.ro

Modele de subiecte: http://subiecte.edu.ro/2022/evaluarenationala/modeledesubiecte/ 

LEGISLAȚIE:

  • OME nr. 6155/2023, privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2023-2024 vizualizare
  • Metodologia de organizare și desfășurare a Evaluării Naționale pentru elevii clasei a VIII-a (valabilă din 2010) vizualizare

Simulare Evaluare Națională

CALENDAR:

5 februarie 2024 Limba şi literatura română – probă scrisă
6 februarie 2024  Matematică – probă scrisă
7 februarie 2024 Limba şi literatura maternă – probă scrisă
23 februarie 2024  Afişarea rezultatelor 

LEGISLAȚIE:

  • Ordinul nr. 6760 din 07.12.2023 privind aprobarea programelor pentru susținerea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII vizualizare