Comisii de lucru

an şcolar 2019-2020


1. Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității

Coordonator: Prof. Mateşan Ioniţa
Secretar:      Prof. Dostal Senta
Membri:       Prof. Csernak Cristina
                    Barra Lehel
                    Prof. Șleam Liana
                    Prof. Borota Călin
                    Prof. Cara Diana
                    Prof. Cristian Costela - reprezentant sindical
                    Şuba Anna - reprezentantul părinților

2. Comisia pentru elaborarea, implementarea, monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologică a dezvoltării sistemului de control intern/managerial (S.M.C.I.)

Președinte: prof. Covaci Loredana – dir. adjunct
Membri:     Soponar Mariana – secretară
                  Matko Anca – contabil
                  Gavrilaș Nicolae – administrator patrimoniu
                  Șandru Dorin – administrator de rețea
Responsabili arii curriculare:
                prof. Bocuț Ariana
                prof. Bogoviț Radu
                prof. Cristian Costela
                prof. Hogye Cristina
                prof. Portase Alecu
                prof. Borota Călin
 

[citeşte...]