Înscriere învățământ preșcolar

  • Înscrierile se fac la secretariatul unităţii de luni până vineri orele 8:00-13:00

    Pentru cuprinderea în învăţământul preşcolar a copiilor cu vârste între 3 şi 6 ani, Ministerul Educației a aprobat derularea succesivă a următoarelor etape: 

  • reînscrierea copiilor care frecventează grădinița în acest an şcolar şi doresc să o frecventeze și în anul școlar următor - cu începere din data 17 mai;
  • înscrierea copiilor nou-veniți - cu începere din data de 31 mai. 

Adresa ME 28269 - reinscriere și înscriere la grădiniță


    Numărul de locuri aprobate prin planul de școlarizare la Școala Gimnazială "Ion Luca Caragiale" pentru anul școlar 2021-2022:
Alternativă educațională Grupa Număr grupe Număr locuri disponibile
Waldorf Grupă mixtă 2 41
Tradițional Mică+mijlocie 1 20
Tradițional Mare 1 20

Acte necesare pentru înscriere:

  • copie certificate de naştere copil;
  • copie CI ale părinţilor;
  • aviz de întrare în colectivitate (acel document care atestă că copilul este apt pentru colectivitate);
  • fişa medicală emisă de medicul de familie (vaccinări).