ACTE NECESARE pentru rechizite şcolare 

- an şcolar 2020-2021-


Termen de predare a dosarelor  09.10.2020
           

       1. Cerere (descarcă de aici .pdf)    

       2. Declaraţie pe proprie răspundere (dacă este cazul)

       3. Copii ale actelor de identitate ale părinţilor, copii ale certificatelor de naştere ale elevilor, fraţilor şi surorilor

       4. Adeverinţă de venit pentru membrii familiei pentru luna IULIE 2020:

  • Adeverinţă de venit net
  • Cupon de pensie
  • Cupon de şomer
  • Indemnizaţii cu caracter - permanent
  • Alocaţii de stat pentru copii - fără supliment
  • Alocaţii de intreţinere pentru copiii incredinţaţi sau daţi în plasament
  • Burse pentru elevi şi studenţi

Venitul net/membru de familie ≤ 1115 RON