ÎNSCRIERE ÎN CLASA PREGĂTITOARE 2021-2022

Prima etapă de înscriere în clasa pregătitoare: 22 martie – 27 aprilie 2021
A doua etapă de înscriere în clasa pregătitoare: 24 mai – 31 mai 2021


Informaţii:

Metodologia și calendarul înscrieriii în învățământul primar pentru anul școlar 2021-2022 au fost aprobate prin ordinul de ministru 3.473/10.03.2021
    PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN CLASA PREGĂTITOARE, COMPLETAREA CERERII-TIP DE ÎNSCRIERE ÎN CLASA PREGĂTITOARE ÎN ANUL ŞCOLAR 2020-2021 SE POATE FACE ONLINE SAU LA SECRETARIATUL UNITĂŢII ŞCOLARE, între orele 8:00-18:00 (luni-joi) şi 8:00-17:00 (vineri), DE CĂTRE PĂRINTE SAU TUTORELE COPILULUI, PE BAZA ACTELOR ÎN ORIGINAL ȘI COPIE :

 • Cerere-tip de "înscriere în clasa pregătitoare - poate fi găsită la secretariatul şcolii
 • Recomandarea de la grădiniţă/rezultatul evaluării copilului de la CJRAE/CMBRAE (Anexa 1 solicitare recomandare inscriere clasa pregatitoare, Anexa 2 solicitare CJRAE_evaluare nivel dezvoltare copil, Anexa 3 declarație părinte pe propria răspundere)
 • Copie şi original după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal; (părinţii divorțați depun la înscriere şi hotărârea judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească şi unde a fost stabilită locuinţa minorului) 
 • Certificatului de naştere al copilului - copie şi original 
 • Avizul medicului de familie/medicului şcolar că elevul este "apt de şcoală"
 • Vaccinările de la medicul de familie/copie carnet de vaccinare
 • Alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale şi/său specifice (acolo unde este cazul)

Clasa pregătitoare

CIRCUMSCRIPŢIA  ŞCOLARĂ

 • B-dul Traian 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36
 • Uranus 1, 2
 • Saturn 2
 • Neptun 1, 2, 3, 4
 • Jupiter 1, 2, 3
 • Gării 1, 3, 3A B, 5, 7
 • B-dul Bucureşti 31, 33, 35