ÎNSCRIERE ÎN CLASA PREGĂTITOARE 2018-2019

Prima etapă de înscriere în clasa pregătitoare: 4 – 22 martie 2019
A doua etapă de înscriere în clasa pregătitoare: 2 – 8 aprilie 2019

    PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN CLASA PREGĂTITOARE, COMPLETAREA CERERII-TIP DE ÎNSCRIERE ÎN CLASA PREGĂTITOARE ÎN ANUL ŞCOLAR 2019-2020 SE FACE LA SECRETARIATUL UNITĂŢII ŞCOLARE, între orele 8,00-18,00 (luni-vineri), DE CĂTRE PĂRINTE SAU TUTORELE COPILULUI, PE BAZA ACTELOR ÎN ORIGINAL ȘI COPIE :

 • Cerere-tip de "înscriere în clasa pregătitoare - poate fi găsită la şcoală sau se poate descărca de aici 
 • Copie şi original după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal; (părinţii divorțați depun la înscriere şi hotărârea judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească şi unde a fost stabilită locuinţa minorului) 
 • Certificatului de naştere al copilului - copie şi original 
 • Copie a documentului care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea clasei pregătitoare - doar dacă copilul nu are împlinită vârsta de 6 ani şi nici nu o împlineşte până la 1 septembrie 2019 
 • Alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale şi/său specifice (acolo unde este cazul)


Clasa pregătitoare

CIRCUMSCRIPŢIA  ŞCOLARĂ

 • B-dul Traian 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36
 • Uranus 1, 2
 • Saturn 2
 • Neptun 1, 2, 3, 4
 • Jupiter 1, 2, 3
 • Gării 1, 3, 3A B, 5, 7
 • B-dul Bucureşti 31, 33, 35

Programarea „Zilei porţilor deschise”
în unităţile de învăţământ în care se desfăşoară activitate specifică clasei pregătitoare


Nr.crt.

Unitatea de învăţământ

Data activităţii

1

ȘCOALA GIMNAZIALĂ “ION LUCA CARAGIALE” BAIA MARE

28.02.2019Informaţii

 • Metodologia de  înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2019-2020 [citeşte...]