Burse de ajutor social 

- an şcolar 2020-2021-

Termen de predare a dosarelor la comisie 15.10.2020

Condiţii de acordare a burselor de ajutor social:
Toţi elevii care îşi depun dosare pentru burse de ajutor social trebuie să aibă media 10 la purtare pe anul şcolar/semestrul anterior şi promovabilitate 100% pe semestrul anterior respectiv să nu fie repetent.


Cine are dreptul la bursă de ajutor social?
I.    Orfanii de ambii părinţi;
II.     Elevii bolnavi, care prezintă o adeverinţă medicală eliberată de medicul specialist şi avizată de medicul de circă sau medicul de familie, pentru următoarele boli: TBC; diabet; boli maligne; sindromuri de malabsorbţie grave; insuficienţă renală cronică; astm bronşic; epilepsie; cardiopatii congenitale; hepatită cronică; glaucom;  miopie gravă; boli imunologice; HIV(SIDA); poliartrită juvenilă; spondilită anchilozantă; reumatism articular; handicap locomotor.
III.    Elevii care îndeplinesc cumulat următoarele condiţii:
-realizează un venit mediu net  lunar/membru de familie mai mic de 673 lei pe ultimele 12 luni  (01.09.2019-31.08.2020)
-părinţii deţin suprafeţe agricole mai mici  decât 2 ha în zona colinară şi de şes sau mai puţin  de 4 ha în zonele montane

 Întocmirea dosarului de bursă:
I.    Pentru orfanii de ambii părinţi
1.    Dosar şină sau plic;
2.    Cerere
(descarcă de aici .pdf)  
3.    Certificate de deces ale părinţilor şi certificat de naştere al elevului
II.    Pentru bursele de ajutor social pe caz de boală
1.    Dosar şină sau plic;
2.    Cerere 
(descarcă de aici .pdf)     
3.    Adeverinţă medicală care certifică una dintre bolile menţionate, eliberată de medicul specialist şi avizat de medicul de circă sau medicul de familie.
4.    Copii acte de identitate ale părinţilor/ tutorilor legali  şi certificatul de naştere al elevului
III.    Pentru elevii care au venitul mediu net lunar pe membru de familie mai mic de 673 lei/ultimele 12 luni
1.    Dosar şină sau plic;
2.    Cerere
(descarcă de aici .pdf)  
3.    Copii ale actelor de identitate ale părinţilor, copii ale certificatelor de naştere ale elevilor, fraţilor şi surorilor, adeverinţe de şcolarizare pentru elevii care nu învaţă în Şcoala I.L. Caragiale;
4.    Adeverinţe de salarizare/pensie/şomaj sau alte venituri pe ultimele 12 luni (începând cu 1 septembrie 2019 până în 31 august 2020 inclusiv) - 
din adeverințele de salarizare trebuie să reiasă cuantumul venitului net
5.    Adeverinţă de la Circa Financiară pentru veniturile impozabile ale părinţilor (pentru ambii părinţi)
6.    Adeverinţă de la Registru Agricol pentru suprafeţele de teren deţinute (pentru ambii părinţi)
7.   Declarație notarialăcă nu a realizat venituri în lunile în care nu a fost angajat(pentru lunile în care nu a fost angajat din ultimele 12 luni, respectiv 1 septembrie 2019 – 31 august 2020) (pentru ambii părinți) 

·      La stabilirea venitului net lunar  pe membru de familie se iau în calcul: ajutorul social, șomajul, pensiile, toate tipurile de alocații, bursele de școlarizare de care beneficiază frații (se va solicita o adeverință de la unitatea școlară în care este înmatriculat elevul din care să reiasă faptul că nu beneficiază de vreun tip de bursă sau, dacă beneficiază de vreun tip de bursă, se va specifica în adeverința eliberată cuantumul acesteia, din perioada 1 septembrie 2019 – 31 august 2020).

·      În cazul elevilor care au împlinit 18 ani, se va solicita de la unitatea școlară o adeverință de școlarizare, respectiv o adeverință din care să reiasă faptul că beneficiază (cu specificarea cuantumului) sau nu beneficiază de bursă de școlarizare – 1 septembrie 2019 – 31 august 2020.

·      În situația în care elevul este orfan de un părinte se vor aduce documente din care să reiasă cuantumul indemnizației primite de la stat – 1 septembrie 2019 – 31 august 2020.

·      Dacă părinții sunt divorțați se va depune sentința de divorț, pentru a se lua în calcul cuantumul de care beneficiază elevul. Dacă, deși în sentința de divorț este stabilit cuantumul pentru educarea și întreținerea elevului, iar părintele nu prestează aceste obligații, părintele care are custodia elevului va depune o declarație notarială din care să reiasă acest fapt.