Legislaţie

Monitorul Oficial al României - Anul 189 (XXXIII) — Nr. 1064
  1. 5.549. — Ordin al ministrului educației privind structura anului școlar 2021—2022
  2. 5.550. — Ordin al ministrului educației pentru modificarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5.447/2020
  3. 5.558/2.389. — Ordin al ministrului educației și al ministrului sănătății, interimar, privind modificarea și completarea Ordinului ministrului educației și al ministrului sănătății, interimar, nr. 5.338/2.015/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 - Citește

  • Legea educației naționale nr. 1/05.01.2011 (actualizată): 2011-01-05-1-legea-educatiei-nationale.doc
  • OMEC nr. 5447/31.08.2016, privind aprobarea ROFUIP: 2020-08-31-5447-omec-rofuip.doc
  • Legea nr. 53/24.01.2003 - Codul muncii (actualizat): 2003-01-24-53-lege-codul-muncii.docx 
  • OMEN nr. 4619/22.09.2014, pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar (actualizată) [Întrucât există contradicții între LEN şi aceasta metodologie pe tema structurii CA al UPJ, primează în aplicarea articolelor legislative - LEN!]: 2014-09-22-4619-omecs-metodolog-cons-admin-upj.doc
  • O-MMFPS nr. 1985/04.10.2016, MS nr. 1305/17.11.2016 si MEC nr. 5805/23.11.2016, privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea şi intervenția integrata în vederea încadrării copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap, a orientării școlare şi profesionale a copiilor cu cerințe educaționale speciale, precum şi în vederea abilitării şi reabilitării copiilor cu dizabilităţi şi/sau cerințe educaționale speciale: 2016-11-23-5805-omencs-aprob-metodolog-incadr-in-grad-handicap.docx
  • ORDIN Nr. 4831/2018 din 30 august 2018 privind aprobarea Codului-cadru de etică al personalului didactic din învăţământul preuniversitar: Cod_etica_OMEN_4831.pdf
  • Adresa MEC-CS nr. 6/IS/13.01.2021, privind posibilitatea continuării executării CIM până la împlinirea vârstei standard de pensionare, respectiv vârsta de 65 de ani pentru personalul didactic de predare de gen feminin: 2021-01-13-6-adresa-personal-feminin-poate-contract-pana-la-65-ani.pdf