ASOCIAȚIA PĂRINȚILOR
din Şcoala Gimnazială "Ion Luca Caragiale"

ASOCIAȚIA PĂRINȚILOR DIN ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ION LUCA CARAGIALE” a luat ființă în aprilie 2022 la inițiativa părinților, președintele acesteia fiind domnul DAN AUGUSTIN – MARIAN. 

Scopul asociației, așa cum reiese din Actul constitutiv, constă în crearea cadrului necesar, economic și legislativ prin dezvoltarea unor raporturi instituționalizate cu autoritățile statului, cu societatea civilă, cu alte organizații din țară sau străinătate, respectând valorile morale. 

Asociația are ca obiective principale: susținerea unității de învățământ în activitățile de consiliere și orientare școlară și profesională, de integrare socială a elevilor; identificarea de surse de finanțare extrabugetare; sprijinirea parteneriatelor educaționale din unitățile de învățământ și instituțiile cu rol educativ pe plan intern și internațional.