Ion Luca Caragiale

    În fiecare an la sfârşit de ianuarie îl comemorăm pe Ion Luca Caragiale, patronul spiritual al şcolii noastre.
Elevii clasei a V-a A, au fost  protagoniştii  activităţii ~Concurs literar - Ion Luca Caragiale~ derulată la CDI-ul şcolii. Activitatea a avut două părţi, una de informare şi documentare realizată frontal cu întreaga clasă şi partea a două, concursul, în care elevii grupaţi pe echipe, au avut de răspuns la un set de întrebări legate de viaţa şi activitatea lui Caragiale.
    Elevii au dat dovadă de spirit de echipă, de implicare activă  şi spirit competiţional pe parcursul derulării acestor acţiuni. Ora pentru PACE!

    Săptămâna 14-19 noiembrie s-a desfășurat la propunerea MENCS și ISJ MM ”Săptămâna Educației Globale” având ca moto: ”Împreună pentru PACE”. În acest context școala noastră a derulat o serie de activități având ca titlul ”Ora pentru PACE”, o oră destinată acestei tematici. Scopul acțiunilor a fost educarea copiilor în spiritul păcii, al cooperării şi prieteniei, ca valori principale ale păcii mondiale, prin formarea comportamentelor de prietenie şi preţuire reciprocă. În cadrul acestor acțiuni elevii au creat poezii, au realizat colaje, desene, afișe, au cântat și s-au bucurat de prietenii adevărați.
Pădurea - un mediu de viaţă

   O activitate deosebit de reușită au derulat la CDI elevii clasei a II-a B, coordonați de prof. învățământ primar Adela Munteanu.
    Elevii și-au împărtășit cunoștințele dobândite interdisplinar într-o atmosferă plăcută. După prezentarea unui material informativ, elevii grupați pe echipe au reușit să ducă la bun sfârșit sarcinile de lucru pe care le-au primit. Folosind atât metode moderne cât și o abordare deschisă, de încurajare pentru fiecare copil în parte s-a reușit captarea atenției, stimularea creativității și ingeniozității elevilor.